bg
en

ФИРМАТА

Фирма Стойчеви Агро е компания с традиции и богат опит в селското стопанство. Създадена в началото на деветдесете  години на миналия век, тя успешно преодоля проблемите на прехода и успя да изгради едно успешно стопанство, основано върху добрата грижа за земята.

Ние работим за повишаване на добавената стойност на българското земеделие и предлагаме богат набор от услуги свързани с активно управление на актива - земеделска земя – отдаване под наем, аренда, замяна, покупка.  

Фирмата следва и прилага новостите в агротехническите мероприятия по обработка на земята и използа високопроизводителна селскостопанска техника, което гарантира не само добрата обработка, но и постигането на високи резултати в производството и реализацията на продукцията.

Фирма Стойчеви Агро обработва земеделска земя в землищата на селата Богдан, Стожер, Соколник, Дебрене, Новаково, Любен Каравелово, Зорница. Стопанството отглежда успешно четири основни култури: пшеница, рапица,слънчоглед и царевица .

Семепроизводство което развиваме, осигурява висококачествени семена за собствени нужди, а също така се предлагат  и за покупка от други производители.