bg
en

Нашият екип

Успехът на всяка една фирма е винаги сбор от постиженията на нейния персонал. Само високо мотивирани и добре обучени служители могат да гарантират високо качество на продуктите на една фирма. 

Грижата за земята може да се върши само от хора, които истински я обичат. Всеки един служител в Стойчеви Агро има не само високи професионални умения, но и работи с любов и отговорност към нея.

Екипът на фирмата е развил и поддържа качество и коректност в обслужването на клиентите, наред с лоялност в партньорствата и честност в отношенията.