bg
en

Полезно

СЕИТБООБОРОТ
 
повече»
СЕИТБООБОРОТ
Ротацията на културите е важна практика, която не бива да се подценява. Тя е елемент за поддържане и повишаване на почвеното плодородие. Заедно с другите агрономически практики, ротацията на културите или т.нар. сеитбооборот е съществен ресурс за повишаване на добивите.