bg
en

УСЛУГИ

 
Нашето портфолио включва голям набор от услуги, свързани основно с активното стопанисване на земи в България, което работи за устойчивото и дългосрочно развитие на земеделието у нас.

Ние извършваме покупка, наем и арендуване на земеделска земя, произвеждаме и висококачествени семена от утвърдени сортове. Не на последно място предлагаме и отдаване под наем на скалдов капацитет за селскостопанска продукция.

При нас може да получите безплатна консултация  за възможностите за стопанисване на вашата земя, като нашите експерти ще изготвят най-добрата оферта спрямо предимствата, недостатъците и спецификите на региона, в който се намира.