bg
en

Полезно

ЗА СЕМЕПРОИЗВОДСТВОТО

ЗА СЕМЕПРОИЗВОДСТВОТО
В производствената ни база са заети компетентни агрономи, растениевъди, ремонтни работници, механизатори и др.

Произвежда се предбазисен и базисен посевен материал от изпитани сортове мека пшеница, като продукцията покрива изцяло нужните семена за посев в нашето стопанство и предоставяме количества за други стопанства.  Полетата заделени за семепроизводство са в землището на с. Стожер.
Произвежданата стокова продукция включва мека пшеница.

Стопанството ни е оборудвано  с техника за производство на семенен материал от пшеница – налични модерни семечистачни линии с голям капацитет, които позволяват качествено и в срок да се подготвят необходимите количества семена.Разполагаме със собствени окомплектовани машини за основна, предсеитбена и вегетационни обработки на площите, за торене, сеитба, растителнозащитни мероприятия.

Специализирана прибираща техника – зърнокомбайни.